Director de Estrategia Corporativa y Políticas Digitales en Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat